POLÍTICA DE PRIVACITAT
Segons el que s'estableix en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la Informació Detallada de Protecció de Dades que s'exposa a continuació:
Responsable:
Armeria Solsona, s.l.
C.I.F.: B25782913.
Adreça: Ctra. Manresa, 38 baixos 25280 Solsona Lleida.
Finalitat:
L'informem que les Dades de Caràcter Personal recollits, seran incorporats a un Fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, així com realitzar la facturació dels productes adquirits en la nostra Pàgina Web. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
Legitimació:
Les Dades de Caràcter Personal obtinguts en aquesta Pàgina Web, així com l'oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l'interessat.
L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
Destinataris:
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets:
Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si en Armeria Solsona s.l. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Armeria Solsona, s.l. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.